Raad van Toezicht

Peter Claessen

“Ik ben vanaf 1971 tot 2012 werkzaam geweest in het basisonderwijs. Aanvankelijk als leerkracht en directeur van een school. Hoewel ik in 2012 met pensioen ben gegaan, ben ik nog volop betrokken bij het onderwijs. Zo werk ik op projectbasis voor het Platform Bèta Techniek en ben ik bestuurslid van Stichting Leerzaam. Een Stichting voor speciaal onderwijs in Hoorn e.o..”

“Ik wil graag op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Door mijn ervaring en kennis richt ik mij daarbij op het onderwijs met als specifieke doelgroep de kinderen met een beperking.”

Rob Jongbloed

“Na mijn studie geneeskunde heb ik enkele jaren in Nederlandse ziekenhuizen gewerkt en heb ik 2 jaar in Niger als arts voor ‘moeder & kindzorg’ gewerkt. Na terugkeer in Nederland heb ik de huisartsenopleiding gedaan. Vijftien jaar heb ik vervolgens als huisarts in de kop van Noord Holland gewerkt. In 2012 ben in geswitcht naar de verstandelijk gehandicapten zorg. In 2015 heb ik de specialisatie tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten afgerond en ben ik fulltime werkzaam voor de Raphaëlstichting.”

“De reden om me in te willen zetten voor de stichting is drieledig. Ten eerste vind ik dat ouders van een kind met een meervoudige beperking moeten kunnen bepalen op welke manier hun kind de schoolperiode doorbrengt. Ten tweede merk ik dagelijks dat kinderen met een handicap te weinig gestimuleerd worden om zich optimaal te ontplooien. Een werkwijze zoals Stichting KOOS dat voor staat, biedt de mogelijkheid te ontdekken wat een meervoudig gehandicapt kind in zich heeft. Ten derde denk ik dat alle kinderen bijzonder zijn! Het (leren) omgaan van kinderen op een reguliere school met kinderen met een beperking creëert een win-win situatie. Kinderen met een beperking worden niet afgezonderd, voelen zich niet (meer) buitengesloten. De reguliere schoolkinderen leren van de omgang met de gehandicapte kinderen en gaan dat hopelijk als vanzelfsprekend beschouwen.
De samenleving wordt zo een stuk vrolijker!”

Charissa de Ruiter

Na mijn studie psychologie en bedrijfsvoering heb ik eerst in de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Tien jaar geleden ben ik als manager in de verstandelijk gehandicaptenzorg gaan werken en deze doelgroep heeft mijn hart gestolen. Met veel plezier werk ik bij De Hartekamp Groep.

Ik zet me graag in voor stichting Koos omdat ik het heel belangrijk vind dat kinderen met een beperking en of ontwikkelachterstand zoveel mogelijk kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Op een reguliere school leren zij van de kinderen die de school bezoeken. En andersom kunnen de kinderen van school ook heel veel leren van de kinderen met een beperking.

"Doordat de kinderen met elkaar opgroeien leren zij dat niet iedereen hetzelfde is en dat iedereen iets te bieden heeft. Ik vind dit een belangrijke maatschappelijke waarde en daar wil ik heel graag aan meewerken."