Vacatures

Leden RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KOOS

1 Lid met profiel Financiën

In december 2019 is Stichting KOOS een Samen naar School Klas gestart voor kinderen (vanaf 4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of autisme die ontheven zijn uit de leerplicht. Dit doen we in samenwerking met regulier basisonderwijs in de gemeente Haarlemmermeer. Stichting KOOS biedt 5 dagen in de week ontwikkelingsgerichte begeleiding, behandeling en zorg.

Stichting KOOS vindt dat ieder kind, ongeacht zijn of haar beperking, zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Stichting KOOS werkt nauw samen met de basisschool waarin zij is gevestigd. Onderwijs en Zorg zitten in ons geval samen onder één dak. Want als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

Stichting KOOS heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bedoeling van de organisatie en biedt meerwaarde bij het realiseren van de visie en missie.

 

Profiel lid Raad van Toezicht

Onze rol
De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het bestuur. We handelen binnen de wetgeving, de zorgbrede governance code en onze eigen statuten. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord richting het bestuur.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, die ieder inhoudsdeskundig zijn op een ander terrein. Het lid met aandachtsgebied zorg en kwaliteit en het lid met aandachtsgebied financiën zijn onlangs afgetreden.

We hechten veel belang aan het behouden van de doelstelling en het karakter van Stichting KOOS en wat het bestuur in korte tijd voor elkaar heeft gekregen. Tegelijkertijd houden we de vinger aan de pols en durven we kritisch te zijn.

Minimaal twee keer per jaar is er een overleg tussen de RvT en het bestuur. Daarnaast kunnen de omstandigheden extra inzet van de RvT-leden verlangen en wordt het aangemoedigd dat leden van de RvT ten minste eenmaal per jaar een bezoek brengen aan van de locatie. De leden van de Raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Wat vragen we

We maken in onze vraag een onderscheid tussen gewenste algemene kennis en ervaring, en meer specifieke competenties.

Algemeen
De Raad van Toezicht vindt de volgende algemene kwaliteiten een voorwaarde voor zijn functioneren:

 • Een warm hart voor de (gehandicapten)zorg en een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Ervaring in een toezichthoudende rol is een pré maar geen noodzaak;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Een onafhankelijke opstelling en oordeelsvermogen;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • HBO of academisch werk- en denk niveau.

 

Specifiek – financiën
Voor het nieuw te benoemen lid met als aandachtsgebied financiën vragen we in het bijzonder:

 • Beroepsmatige ervaring als Registeraccountant.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand woonachtig in of met een netwerk in (de omgeving van) de Haarlemmermeer.

Het eerste gesprek wordt gevoerd met de voorzitter van de RvT en de voorzitter van het bestuur.
Bij bevonden geschiktheid volgt een tweede gesprek met de directeur en het voltallige bestuur.

 

Contact
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht: Rob Jongbloed door een e-mail te sturen naar info@stichting-koos.nl, t.a.v. Rob Jongbloed.

Reactie
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar info@stichting-koos.nl, t.a.v. Rob Jongbloed.