Werkwijze

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Multidisciplinair werken

Stichting KOOS – werkwijze – Om individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg te bieden werkt Stichting KOOS met een multidisciplinair team. Het vaste team bestaat uit gekwalificeerde professionals die zijn aangesteld op basis van een goede, gerichte opleiding en voldoende ervaring/kennis met de doelgroep. Te denken valt aan professionals die pedagogisch en/of didactisch geschoold zijn of aan professionals die gespecialiseerd kinderverpleegkundige zijn.

Ook werkt Stichting KOOS samen met andere hulpverlenende disciplines om deskundigheid op maat te kunnen bieden. Er wordt samengewerkt met een orthopedagoog, een kinderfysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopedist.

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Individuele aandacht

De bezetting op de groep is hoog. Per twee kinderen wordt minimaal één gekwalificeerde professional ingezet. Dit maakt het mogelijk om veel individueel te kunnen werken, een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren.

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Persoonlijke leerlijnen en zorg op maat

Stichting KOOS zal per kind, in samenspraak met ouders, een Individueel Ontwikkel Plan (IOP) opstellen. Dit plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Om individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg op maat te bieden zullen we verschillende methodes inzetten, passend bij de behoeften van een kind. We zetten methodes in die de motoriek, de zintuigen en de communicatie stimuleren, maar ook methodes die de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen vergroten.

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Alertheid

Naast het gebruik van verschillende methodes zullen ook de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de kinderen van de basisschool gericht worden ingezet om de alertheid van de kinderen uit onze klas te vergroten. Met een grotere alertheid neemt de kans op ontwikkeling toe. Wanneer de kinderen uit onze klas de andere kinderen proberen te imiteren zullen de medewerkers van Stichting KOOS hier direct op inspringen door de begeleiding hierop aan te passen. Op deze manier kunnen de kinderen uit onze klas leren en profiteren van de kinderen van de basisschool.

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.

Samenwerking met de school

Het samen naar school gaan, inclusie, staat centraal in de werkwijze van Stichting KOOS. De contactmomenten zullen altijd vooraf besproken en afgestemd zijn tussen de leerkracht en onze medewerkers. Ook zal er gezamenlijk gekeken worden naar de geschiktheid/het doel van de activiteit/les van dat moment voor het kind van Stichting KOOS en de basisschoolleerlingen.