Voor ouders

Doelgroep

Stichting KOOS richt zich op kinderen (vanaf 4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme die (tijdelijk/deels) ontheven zijn uit de leerplicht.

  • De kinderen:
    Zijn kwetsbaar binnen diverse ontwikkelingsgebieden, zowel op lichamelijk gebied (motorische, sensorische en zintuigelijke beperkingen) als op cognitief gebied.
  • Mogen geen ernstige gedragsproblemen vertonen, waarbij zij een gevaar voor zichzelf en de omgeving vormen, om de veiligheid binnen de groep en de school te waarborgen.
  • Hebben een geldige indicatie voor de functie behandeling groep.

Heeft uw kind nog geen indicatie? Wij kunnen u helpen bij de nodige zorgaanvragen en verwijzen u zo nodig door naar de juiste instanties.

U kunt uw kind aanmelden door een e-mail te sturen of door te bellen naar 06 817 406 49.

Aanmeldingsprocedure

U kunt uw kind aanmelden door een email te sturen naar info@stichting-koos.nl.
Naar aanleiding van deze aanmelding zal er een kennismakingsgesprek ingepland worden. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er gekeken of Stichting KOOS inderdaad een geschikte plek is voor uw kind. Hierbij wordt het belang van uw kind te allen tijden voorop gesteld. De kennismaking is geheel vrijblijvend.

Wanneer Stichting KOOS een geschikte plek lijkt voor uw kind en de indicatie is toereikend kan er worden overgegaan tot een intake en plaatsing. Een onderdeel van de intake is dat er observatiemomenten worden ingepland. Een medewerker van Stichting KOOS zal uw kind enkele uren komen observeren in de thuissituatie en enkele uren bij de school/opvang/ dagcentrum/behandelcentrum waar uw kind op dit moment naar toe gaat. Deze observaties zullen gedaan worden, zodat de medewerker van Stichting KOOS een goed beeld krijgt van de behoeften en hulpvragen van uw kind. Een ander belangrijk onderdeel van dit proces zal een gesprek zijn met u. In dit gesprek komen zaken aan bod als hulpvragen, wensen en doelen. Bij Stichting KOOS start alles nadrukkelijk bij het kind en de ouders, zij zullen de leidraad zijn voor de behandeling, begeleiding en zorg die Stichting KOOS zal bieden.

Wilt u meer weten over Stichting KOOS of heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op of lees verder!

Contact opnemen          Onze aanpak         Over Stichting KOOS