Strategie en doelstellingen

Strategie en onderscheidend vermogen

Door de overhead sterk te beperken, is het mogelijk om de bezetting per kind hoger te houden dan elders. Met een maximum van zes kinderen per dag blijft Stichting KOOS kleinschalig. Dit achten we noodzakelijk om individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg te bieden. Per zes kinderen werken we met drie gekwalificeerde professionals. Dit maakt het mogelijk om veel individueel te werken met de kinderen, een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren aan de doelgroep van Stichting KOOS.

Stichting KOOS onderscheidt zich van andere zorgaanbieders in de regio door zich te vestigen in een reguliere school. Hierdoor kunnen we terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperking garanderen.

Onze werkwijze          Ons team         Aanmelden

Doelstellingen

Stichting KOOS staat voor:

  • Het bieden van kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg aan (tijdelijk) niet-leerplichtige kinderen met beperkingen binnen een reguliere school.
  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperking binnen een reguliere school.
  • Het creëren van een veilige omgeving voor iedereen.
  • Het meewerken aan (de ontwikkeling van) methodes gericht op goede ontwikkelingsstimulatie van mensen met een beperking.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze partners en sponsoren          Steun Stichting KOOS