Stichting Koos: Een bijzondere klas in een gewone school

Ieder kind heeft recht op een waardige plek in de maatschappij

Stichting KOOS staat voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School.

Stichting KOOS is een ‘Samen naar School Klas’, gevestigd in de Montessorischool Floriande. Een ‘Samen naar School Klas’ is een klas voor (tijdelijk/deels) niet-leerplichtige kinderen met een (meervoudige) beperking naar school kunnen binnen de muren van een reguliere school.

Met een multidisciplinair team bieden wij individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie, begeleiding en zorg aan maximaal zes kinderen per dag. Wij werken in en vanuit een eigen lokaal dat is aangepast aan de behoefte van de kinderen die wij opvangen. Vanuit dit lokaal creëren wij in samenwerking met de basisschool zoveel mogelijk contactmomenten tussen de kinderen met en zonder beperking.

Meer over Stichting KOOS

Werkwijze

Ik ben ouder en wil graag meer weten over Stichting KOOS!

Actueel