Alt Text

Stichting KOOS is een bijzondere klas in een gewone school

Een ‘samen naar school klas’

Stichting KOOS staat voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School. We zijn gevestigd in Montessorischool Floriande, een reguliere basisschool. In onze klas kunnen kinderen (vanaf 4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme terecht die (tijdelijk/deels) ontheven zijn uit de leerplicht.

Stichting KOOS gaat er vanuit dat ieder kind leerbaar is!

Meer over Stichting KOOS
Media

Werkwijze

Ik ben ouder en wil graag meer weten over Stichting KOOS!