Over Stichting KOOS

Stichting KOOS is een plek waar (tijdelijk/deels) niet-leerplichtige kinderen met een beperking naar school kunnen. Middenin de maatschappij met andere kinderen, kinderen zonder beperking.

We zijn gevestigd in de Montessorischool Floriande. In een eigen lokaal, aangepast aan de behoefte van de kinderen met een beperking. Met een professioneel, multidisciplinair team en in samenwerking met de basisschool bieden we individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie, begeleiding en zorg aan maximaal zes kinderen per dag.

Op deze manier brengt Stichting KOOS kinderen met en zonder beperking dagelijks samen. Ze groeien samen op en de vervreemding van kinderen met een beperking zal minder worden. De kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel gewoon bij horen. We leren kinderen om te gaan met deze verschillen en stimuleren hiermee de sociale participatie bij kinderen.

Onze werkwijze          Ons team         Aanmelden

Contactmomenten met basisschool

In samenwerking met de basisschool wil Stichting KOOS zoveel mogelijk contactmomenten creëren tussen de kinderen van de basisschool en de kinderen met een beperking, die wij opvangen. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen leren van kinderen. Hierbij willen we kijken naar het individu. Wat heeft ieder kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Samen waar mogelijk, apart wanneer nodig.

Het contact zal de alertheid van de kinderen met een beperking vergroten. Die alertheid is een voorwaarde voor iedere vorm van ontwikkeling. Stichting KOOS zal hiermee ook het gevoel van eigenwaarde en acceptatie bij deze kwetsbare kinderen vergroten. Door beide groepen kinderen samen naar dezelfde school te laten gaan streven we naar meer betrokkenheid in de buurt voor de kinderen met een beperking en hun gezin.

Strategie en doelstellingen          Nieuws over Stichting KOOS