Over Stichting KOOS

Stichting KOOS hecht veel waarde aan kleinschaligheid en individuele aandacht. De behandelgroep van Stichting KOOS richt zich op ontwikkeling en inclusie.

Met een multidisciplinair team bieden wij individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg aan maximaal zes kinderen per dag. We werken in en vanuit een eigen lokaal dat is aangepast aan de behoefte van de kinderen. Vanuit dit lokaal creëren we in samenwerking met de basisschool zoveel mogelijk contactmomenten tussen de kinderen met en zonder beperking.

De kinderen van de basisschool realiseren zich dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel gewoon bij horen. We leren kinderen om te gaan met deze verschillen en stimuleren hiermee de sociale participatie bij kinderen.

Onze werkwijze          Ons team         Aanmelden

Contactmomenten met basisschool

Dagelijks zijn er contactmomenten met de kinderen van de basisschool. We geloven dat het contact met andere kinderen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme.

De kinderen van Stichting KOOS kunnen aansluiten bij bijvoorbeeld de muziekles, knutselactiviteiten, kringgesprekken of de gymles. Tijdens deze momenten worden de kinderen altijd één-op-één begeleid door een begeleider van Stichting KOOS. De kinderen van de basisschool kunnen ook aansluiten in onze klas om bijvoorbeeld voor te lezen, samen te snoezelen, samen te spelen of samen muziek te maken. Ook zien de kinderen elkaar tijdens het buitenspelen of tijdens vieringen als Sinterklaas en Kerst.

Strategie en doelstellingen          Nieuws over Stichting KOOS