Directeur

Directeur Stichting KOOS

Mijn naam is Moniek Schrijver, ik ben 29 jaar en sinds begin 2018 woonachtig in Haarlem. Na mijn opleiding, Sociaal Pedagogische Hulpverlening die ik in 2010 afrondde, ben ik gaan werken in de gehandicaptenzorg. Eerst als medewerker op een vakantieproject, daarna als woonbegeleider en vervolgens als gezinsondersteuner bij gezinnen met een zorgintensief, thuiswonend kind. Deze kinderen hebben allemaal een ernstig meervoudige beperking. Werken met deze doelgroep is me op het lijf geschreven. Ik zie het als een uitdaging om deze kinderen te helpen kleine stapjes in hun ontwikkeling te maken. Kleine stapjes die vaak zo groots zijn. De kinderen hebben mij ook veel geleerd. Ze hebben me geleerd tevreden te zijn met het kleine en iedere dag te nemen zoals deze komt.

Dit heeft me veranderd als persoon, op een positieve manier.
Ik heb ontzettend veel waardering gekregen voor het leven.

Wat ik lastig vind aan dit werk is de vervreemding die er bestaat tussen kinderen met en zonder beperking en de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor zowel de kinderen met een beperking als het gezin waar zij deel van uit maken. Kinderen met een beperking worden in de maatschappij vaak afgezonderd in een specialistische voorziening. Ze zijn weinig zichtbaar in de maatschappij en zijn ver verwijderd van hun leeftijdsgenootjes zonder beperking. Ik ben van mening dat hier verandering in moet komen. Ook deze kinderen mogen er zijn en gezien worden. Ook zij maken deel uit van onze samenleving. Vanuit deze visie is het idee ontstaan om Stichting KOOS op te richten. Een stichting die als doel heeft om kinderen met en zonder beperking dagelijks samen te brengen, binnen de muren van een reguliere school. Mijn droom is een Samen naar School Klas. In mijn zoektocht naar een geschikte plek voor deze Samen naar School Klas ben ik via via in contact gekomen met Karen. Met beide dezelfde droom was onze samenwerking snel geboren.

Stichting KOOS heeft een platte organisatiestructuur. Ik zal meewerken op de groep, waar ik de dagelijkse leiding heb.

Bekijk bestuur         

Alt Text