Stichting Koos: Een bijzondere klas in een gewone school

Ieder kind heeft recht op een waardige plek in de maatschappij

Stichting KOOS staat voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School.

In een reguliere basisschool wil Stichting KOOS een ‘Samen naar School Klas’ gaan draaien. Een ‘Samen naar School Klas’ is een klas voor (tijdelijk/deels) niet-leerplichtige kinderen met een (meervoudige) beperking.

Met een multidisciplinair team zullen wij kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg gaan bieden aan maximaal vijf kinderen per dagdeel. Wij zullen gaan werken in een eigen lokaal dat is aangepast aan de behoefte van de kinderen die wij opvangen. Vanuit dit lokaal creëren wij in samenwerking met de basisschool zoveel mogelijk contactmomenten tussen de kinderen met en zonder beperking.

Meer over Stichting KOOS

Werkwijze

Ik ben ouder en wil graag meer weten over Stichting KOOS!

Actueel